FAQ

Připočítává se k ceně DPH?


Vzhledem k tomu, že při založení a převodu ready made s.r.o. na klíč se v důsledku jedná o prodej obchodního podílu, který nepodléhá dani z přidané hodnoty, je tudíž cena konečná a nepřipočítává se k ní DPH.