FAQ

Jak probíhá založení ready made společnosti na klíč?


Samotná realizace založení ready made společnosti na klíč probíhá ve dvou fázích.

  1. Založíme s.r.o. přesně podle Vašich požadavků na naši společnost.
  2. Po založení převádíme společnost na Vás.

V první fázi nám vyplníte online formulář, kde uvedete veškeré informace o nové společnosti, jako je název, sídlo, počet jednatelů a společníků, nacionále jednatelů a společníků a požadovaná živnostenská oprávnění. V druhé fázi Vám připravíme kupní smlouvu(y) na podíl(y) ve vaší společnosti, jmenujeme nové(ho) jednatele a po obdržení všech dokladů podáváme všechny změny na přislušný rejstříkový soud.