FAQ

Co obsahuje cena ready made s.r.o. na klíč?


Cena obsahuje vše, co je nutné k založení a převodu společnosti, aby jste s ní mohli po převodu ihned podnikat, tudíž se jedná o kompletní společnost bez dalších poplatků. Pro úplnost přikládáme seznam stěžejních položek, které obsahuje každá ready made s.r.o. na klíč:

 • Ověření a schválení názvu s.r.o. notářem
 • Kolky v hodnotě 2.000,- Kč pro zápis změn do obchodního rejstříku notáři za zápis do obchodního rejstříku
 • Příprava a vyhotovení zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy
 • Poplatek notáři za vyhotovení notářského zápisu
 • Vámi požadované živnosti volné, řemeslné nebo koncesované
 • Poplatek živnostenskému úřadu za vydání živnostenského opravnění
 • Stejnopis notářského zápisu do archivu nového s.r.o.
 • Vámi zvolený počet jednatelů a společníků
 • Příprava souhlasu s umístěním sídla
 • Příprava všech ostatních dokumentů k založení a převodu společnosti
 • Plně splacený základní kapitál 200.000, 500.000, nebo 1.000.000,- Kč
 • Založení účtu pro základní kapitál
 • Přidělení IČO
 • Příprava formuláře pro převod společnosti
 • Podání změn na příslušný rejstříkový soud
 • Vzdání se práva na odvolání
 • Vyhotovení souboru k dani právnických osob
 • U osob s trvalým pobyt výpis z rejstříku trestů
 • Elektronický výpis z obchodního rejstříku
 • Elektronický výpis z živnostenského rejstříku

Cena naopak neobsahuje sídlo společnosti, které je nutné nám dodat, nebo využít doplňkové služby Sídlo firmy.