Firmy s.r.o. a a.s. na klíč

Chcete vyšší kapitál 200.000, 500.000, milion nebo 2 miliony Kč, a nedisponujete prostředky k jeho složení? Pak je tu unikátní služba Firmy s.r.o. a a.s. na klíč, kdy Vám kompletně založíme společnost s naším kapitálem přesně podle Vašich požadavků. Služba kombinuje klasické založení společnosti a prodeje ready made společnosti.

Služba Plně splacený základní kapitál Forma Akční cena do 30.11.2020
Klasika 200.000,- s.r.o. 9999,- Kč 9499,- Kč Objednat Klasiku
Pětikilo 500.000,- s.r.o. 14999,- Kč 12999,- Kč Objednat Pětikilo
Megovka 1.000.000,- s.r.o. 19999,- Kč 14999,- Kč Objednat Megovku
Akciovka 2.000.000,- a.s. 49999,- Kč 44999,- Kč Kontaktujte nás

Co obsahuje služba Firma (s.r.o) na klíč:

 • Ověření a schválení názvu společnosti notářem
 • Kolky za zápis změn do obchodního rejstříku
 • Odměnu notáři za zápis do obchodního rejstříku
 • Příprava a vyhotovení zakladatelské listiny respektive společenské smlouvy
 • Odměnu notáři za vyhotovení notářského zápisu
 • Jakékoli živnosti volné, řemeslné a koncesované
 • Poplatek živnostenskému úřadu za vydání živnostenského opravnění
 • Stejnopis notářského zápisu pro potřeby firmy
 • Libovolný počet jednatelů a společníků
 • Příprava souhlasu s umístěním sídla
 • Příprava všech potřebných dokumentů k založení a následnému převodu společnosti
 • Plně splacený základní kapitál dle výběru služby: 200.000, 500.000, nebo 1.000.000,- Kč
 • Založení účtu pro základní kapitál
 • Přidělení IČO
 • Příprava formuláře pro převod společnosti
 • Podání změn na příslušný rejstříkový soud
 • Vzdání se práva na odvolání pro urychlení zápisu do obchodního rejstříku neprodleně po rozhodnutí
 • Vyhotovení XML souboru pro registraci k dani z příjmu právnických osob
 • Elektronický výpis z obchodního rejstříku
 • Elektronický výpis z živnostenského rejstříku

Co obsahuje služba akciová společnost (a.s.) na klíč:

 • Ověření a schválení názvu společnosti notářem
 • Kolky za zápis změn do obchodního rejstříku
 • Odměnu notáři za zápis do obchodního rejstříku
 • Příprava a vyhotovení společenské smlouvy
 • Odměnu notáři za vyhotovení notářského zápisu
 • Jakékoli živnosti volné, řemeslné a koncesované
 • Poplatek živnostenskému úřadu za vydání živnostenského opravnění
 • Stejnopis notářského zápisu pro potřeby firmy
 • Možnost monistické (stačí jediná osoba) nebo dualistické ("starý" model představenstva a dozorčí rady) struktury
 • Libovolný počet akcionářů
 • Příprava souhlasu s umístěním sídla
 • Příprava všech potřebných dokumentů k založení a následnému převodu společnosti
 • Plně splacený základní kapitál 2.000.000,- Kč
 • Založení účtu pro základní kapitál
 • Přidělení IČO
 • Příprava formuláře pro převod společnosti
 • Podání změn na příslušný rejstříkový soud
 • Vzdání se práva na odvolání pro urychlení zápisu do obchodního rejstříku neprodleně po rozhodnutí
 • Vyhotovení XML souboru pro registraci k dani z příjmu právnických osob
 • Elektronický výpis z obchodního rejstříku
 • Elektronický výpis z živnostenského rejstříku

Výhody oproti klasické ready made:

 • Můžete si zvolit vlastní název
 • Můžete mít vlastní sídlo kdekoliv v ČR
 • Volíte si jaké chcete živnosti
 • Libovolný počet jednatelů a společníků (s.r.o.)
 • Ceny podobné jako u klasických ready made společností
 • Neplatíte za výše uvedené změny jako u klasických ready made společností, úspora minimálně 5.000,- Kč

Nevýhody oproti klasické ready made:

 • Delší doba realizace založení společnosti, je nutné počítat s založením a následným převodem společnosti